O konkursie

Magellan
Roku

Magellan Roku

Dostrzeganie rzeczywistości poza horyzontem, dążenie do realizacji dalekosiężnych i skomplikowanych działań, powinny być cechami Magellana Roku. Tytuł ten może otrzymać osoba lub zespół z całej Polski.

Osoba lub zespół realizujący projekt, który zmienia rzeczywistość, dokonuje dużej zmiany, ma istotny (pozytywny) wpływ na życie gospodarczo-społeczne Polski. Osoba i działanie musi dotyczyć bezpośrednio Polski. Prawo do zgłoszenia kandydata w tej kategorii ma każdy, w szczególności mają organizacje biznesowe i gospodarcze działające w Polsce.

Kandydat do Nagrody Magellana Roku powinien spełniać następujące warunki:

 1. Kandydat generuje działanie / zjawisko / trend mający znaczący wpływ na rynek / społeczeństwo polskie. 
 2. Działanie / zjawisko / trend (ujawnienie się jego znaczenia) ma miejsce w roku, którego dotyczy Konkurs.
 3. Działanie / trend w sposób bardzo znaczący wpływa / wpłynie na życie gospodarcze i/lub społeczne w Polsce.
 4. Wpływ (przewidywany) działania / trendu ma charakter powszechny.
 5. Wpływ (przewidywany) działania / trendu ma charakter pozytywny lub neutralny.

Osiągnięcie
Pozazawodowe
Roku

Osiągnięcie
Pozazawodowe Roku

Daleka wyprawa, akcja charytatywna, przedsięwzięcie artystyczne - ludzkie talenty i przedsiębiorczość nie muszą się wiązać z zarabianiem pieniędzy, ale mogą być powodem do dumy. Kategoria ta wyróżnia osoby za dokonanie w 2014 roku.

Kategoria wyróżnia wybitne osiągnięcie w budowaniu i urzeczywistnianiu wizji w przedsięwzięciu niekomercyjnym będącym działalnością pozazawodową (pasje, hobby, działalność społeczna, inicjatywa lokalna, organizacje pozarządowe, sztuka, etc.). Prawo do zgłoszenia kandydata w tej kategorii ma każda osoba fizyczna (siebie lub inną osobę).

Kandydat do Nagrody za Osiągnięcie Pozazawodowe powinien spełniać następujące warunki:

 1. Za zgłaszane osiągnięcie kandydat nie pobiera wynagrodzenia w żadnej pieniężnej czy majątkowej postaci – nagrodzone osiągnięcie dotyczy działań nie związanych z zarabianiem pieniędzy i odnoszeniem korzyści majątkowych.
 2. Osiągnięcie, które pokazuje: podjęcie największej odpowiedzialności (za siebie, za ludzi, fundusze, ryzyko przedsięwzięcia).
 3. Osiągnięcie, które pokazuje: względnie największy rezultat (pomiędzy punktem startu a punktem osiągnięcia).
 4. Osiągnięcie, które pokazuje: względnie największe podjęcie ryzyka.
 5. Osiągnięcie, które pokazuje: względnie największą dojrzałość i systematyczność działania.
 6. Osiągnięcie, które pokazuje: względnie największą pomysłowość (menedżerską, zorientowaną na efekt), nieszablonowość myślenia, odwagę i wierność realizowanym pomysłom.

Debiut
Roku

Debiut Roku

Błyskotliwe początki w życiu zawodowym i biznesowym, osiągnięcia wbrew brakom w doświadczeniu. Efekty przedsiębiorczego ducha i niespożytej energii. Kategoria Debiut Roku wyróżnia osiągnięcie w 2014.

Wyróżnia najlepszy start zawodowy absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w pierwszych latach kariery (do 5 lat od ukończenia studiów magisterskich / licencjackich), mierzony skalą rozwoju osobistego, przedsiębiorczego myślenia oraz wielkością osiągnięcia podczas pierwszych lat życia zawodowo-biznesowego. Prawo do zgłoszenia kandydata w tej kategorii ma każda osoba fizyczna (siebie lub inną osobę).

Kandydat do Nagrody Debiut Roku powinien spełniać następujące warunki:

 1. Wiek poniżej 30 lat,
 2. Mniej niż 5 lat od ukończenia studiów magisterskich / licencjackich (Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie),
 3. Ukończenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 4. Osiągnięcie, które pokazuje: podjęcie największej odpowiedzialności (za siebie, za ludzi, fundusze, ryzyko przedsięwzięcia)
 5. Osiągnięcie, które pokazuje: względnie największy rezultat (pomiędzy punktem startu a punktem osiągnięcia)
 6. Osiągnięcie, które pokazuje: względnie największe podjęcie ryzyka
 7. Osiągnięcie, które pokazuje: względnie największą dojrzałość i systematyczność działania
 8. Osiągnięcie, które pokazuje: względnie największą pomysłowość (menedżerską, biznesową, rynkową), nieszablonowość myślenia, odwagę i wierność własnym pomysłom.

Menadżer
Roku

Menadżer Roku

Doświadczenie i energia w połączeniu z wytrwałością i wizją może dać wielkie efekty w postaci przełomowych projektów, przedsięwzięć, wyników. Kategoria Menedżer Roku wyróżnia za osiągnięcie w 2014 roku ludzi w wieku powyżej 30 lat spośród absolwentów AE/UE w Krakowie.

Kategoria wyróżnia wybitne osiągnięcie menedżerskie absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie w przedsięwzięciu organizacyjnym i/lub rynkowym, realizowanym przez zespół ludzki / firmę, mierzone efektem i ryzykiem podjętym w działaniu. Wyróżniany absolwent może być założycielem, (współ)właścicielem, udziałowcem przedsięwzięcia. Prawo do zgłoszenia kandydata w tej kategorii ma każda osoba fizyczna (siebie lub inną osobę). 

Kandydat do Nagrody Menedżera Roku powinien spełniać następujące warunki:

 1. Wiek powyżej 30 lat.
 2. Ukończenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Odpowiadanie za zespół ludzki (bycie szefem jako szef projektu, kierownik, dyrektor) lub odpowiadanie za przedsięwzięcie jako jego udziałowiec.
 4. Osiągnięcie, które pokazuje: podjęcie największej odpowiedzialności (za siebie, za ludzi, fundusze, ryzyko przedsięwzięcia).
 5. Osiągnięcie, które pokazuje: względnie największy rezultat (pomiędzy punktem startu a punktem osiągnięcia).
 6. Osiągnięcie, które pokazuje: względnie największe podjęcie ryzyka.

Całokszałt
Osiągnięć

Całokszałt Osiągnięć

Wizje i konsekwencja w podążaniu za nimi to rys charakteru, przejawiający się często przez wiele lat. Nagroda za Całokształt wyróżnia ludzi spośród absolwentów AE/UE w Krakowie za zbiór ich dokonań na przestrzeni wielu lat.

Wyróżnia absolwenta Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za całokształt osiągnięć wskazujący na wybitny poziom osoby pod względem zawodowym, biznesowym, społecznym, akademickim, politycznym. Prawo do zgłoszenia kandydata w tej kategorii ma Zarząd Korporacji.

Kandydat do Nagrody za Całokształt Osiągnięć powinien spełniać następujące warunki:

 1. Wiek powyżej 40 lat.
 2. Ukończenie Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 3. Osoba nominowana jest rozpoznawalna w środowiskach związanych z biznesem, ekonomią, edukacją, sceną polityczną poprzez obecność w środkach masowego przekazu jako osoba szanowana i uznawana za pełniącą istotne role w swojej dziedzinie.
 4. Zbiór osiągnięć, które pokazuje: podjęcie największej odpowiedzialności (za siebie, za ludzi, fundusze, ryzyko przedsięwzięć).
 5. Zbiór osiągnięć, które pokazują: względnie największą skalę rezultatów (pomiędzy punktem startu a punktem osiągnięcia).
 6. Zbiór osiągnięć, które pokazują: względnie największe podjęcie ryzyka.
 7. Zbiór osiągnięć, które pokazują: względnie największą dojrzałość i systematyczność działania.
 8. Zbiór osiągnięć, które pokazują: względnie największą pomysłowość (menedżerską, biznesową, rynkową, naukową, społeczno-polityczną), nieszablonowość myślenia, odwagę i wierność własnym pomysłom.
 9. Osoba nominowana postrzegana jest przez środowiska związane z biznesem, ekonomią, edukacją, sceną polityczną jako autorytet i osoba opiniotwórcza.